Supply Chain Management, ook wel ketenmanagement genoemd, is het beheren en verbeteren van de integrale verbindingen tussen verschillende schakels. Door samen te werken met partners binnen en buiten de keten en dit strategisch te coördineren kunt u uw webshop efficiënter en dus winstgevender inrichten. In dit artikel gaan we in op de betekenis van Supply Chain Management en wat het uw webshop kan opleveren.

What is Supply Chain Management?

Supply Chain Management (SCM) is een zeer ruim begrip. Het omvat het coördineren, integreren en optimaliseren van zaken als materialen, financiën en informatie van leverancier tot eindconsument. Onder SCM rekenen we dus alle logistieke activiteiten van en naar een bepaalde bestemming. Denk hierbij aan activiteiten als het operationeel managen, het plaatsen van bestellingen, ontvangen en verzenden van voorraad, het verwerken van relevante informatie en het plannen van onder andere personeel en financiën.

What is the difference with logistics?

SCM en logistiek zijn nauw met elkaar verbonden, maar de twee begrippen hebben niet dezelfde betekenis. Onder SCM verstaan we een strategische aanpak voor de lange termijn, waarbij wordt samengewerkt door alle bedrijfsonderdelen om uiteindelijk waarde voor de klant te creëren. Logistiek, aan de andere kant, is gericht op de goederenbeweging van leverancier richting de klant. Logistiek valt onder te verdelen in material management en het managen van de fysieke distributie.

Outsourcing to Krijgsman Public Warehousing?

As a logistics service provider, Krijgsman Public Warehousing can take care of part of your SCM. You ensure that your suppliers deliver the goods you ordered to our warehouse, we take care of the product registration, stock, packing and shipping the orders. If necessary, we can also do the return processing .

Would you like to know more about Supply Chain Management or are you curious about the services of Krijgsman Public Warehousing? Thanks to our flexible deployment, the possibilities are virtually endless. We are happy to discuss your wishes in a personal introductory meeting. Do you have any questions? Contact us , we will tell you more about our services and processes in our warehouse.

en_GBEnglish